Werkzaamheden VCRT-lid

Een VCRT-lid behandelt mensen die als gevolg van hersenletsel cognitieve beperkingen hebben gekregen. Samen met de patiënt zoekt het lid naar een passende wijze van omgaan met de cognitieve beperkingen. Hiermee wordt getracht de patiënt weer actief deel te laten nemen aan het maatschappelijke leven. Het is erg belangrijk dat het VCRT-lid de behandelijk afstemt op de mogelijkheden van de patiënt en zijn of haar persoonlijke doelen als uitgangspunt neemt.

De behandeling wordt gegeven door een VCRT-lid met een hbo- of universitaire achtergrond waarbij de neuropsychologie en de neuropsychologische revalidatie een prominente rol hebben gespeeld in de opleiding. Zij beschikken over de juiste kennis om de landelijke behandelprotocollen toe te passen. In de behandeling is psycho-educatie erg belangrijk; uitleg geven over hersenletsel en cognitie. Hierbij moet er altijd rekening worden gehouden met het individueel cognitief functioneren van de patiënt. Samen met het VCRT-lid gaat de patiënt opzoek naar de juiste hulpmiddelen en compensatiestrategieën om het doel van de patiënt te behalen.

  • Psycho-educatie: uitleg te geven over hersenletsel en cognitie gerelateerd aan de individuele patiënt;
  • Uitleg geven over het individueel cognitief functioneren, mentale belastbaarheid en de veranderingen door het hersenletsel hierin;
  • Uitleg geven hoe hulpmiddelen en compensatiestrategieën kunnen helpen om minder last te hebben van cognitieve beperkingen;
  • Samen met iemand uitzoeken welke hulpmiddelen en compensatiestrategieën het beste voor iemand werken door deze in diverse, relevante situaties uit te proberen en vervolgens te leren toepassen (het gebruik ervan trainen);
  • Het trainen van vaardigheden, zoals plannen, klokkijken, rekenen e.d. die als gevolg van het hersenletsel verslechterd zijn;
  • Samen met de persoon met hersenletsel en zijn naasten zoeken naar adequate omgevingsaanpassingen, indien het voor de persoon met hersenletsel niet mogelijk is om zelfstandig hulpmiddelen of compensatiestrategieën in te zitten.