Vereniging voor Cognitief Revalidatie Therapeuten

Over ons

De VCRT is de beroepsvereniging voor cognitief revalidatietherapeuten en cognitief trainers. Zij streeft naar professionalisering van het beroep ‘cognitief revalidatietherapeut’ door het organiseren van studiedagen over cognitieve revalidatie en het uitwisselen van informatie met én door leden. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied nauwlettend gevolgd. De vereniging houdt zich eveneens bezig met het formuleren van gedragsregels die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van het beroep. Lees hier meer over de VCRT.


Lidmaatschap

Middels een lidmaatschap van de VCRT probeert zij haar leden te informeren en activeren. Dit doet zij door middel van deelname aan regionale en landelijke bijeenkomsten waarop informatie uitgewisseld kan worden. Met het lidmaatschap probeert de VCRT tevens haar leden op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Tot slot heeft de beroepsvereniging kwaliteitsregels opgesteld die zij noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van het beroep. Voor meer informatie, klik hier.


Bestuursleden

Het bestuur zet zich op reguliere basis in om de vereniging verder te ontwikkelen om op die manier de samenwerking en onderlinge verbinding van haar leden te bevorderen. Klik hier voor meer informatie over onze bestuursleden.

Willanda Schouten
Voorzitter

Cognitief trainer bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten

Lotus Knobbout
Penningmeester

Cognitief trainer bij Heliomare

Mark de Kock
Secretaris

Cognitief revalidatietherapeut bij het Militair Revalidatiecentrum Doorn

Maaike de Goede
Secretaris


Cognitief revalidatietherapeut bij het UMCG Beatrixoord

Tonia Bredius
Algemeen bestuurslid

sychodiagnostisch werker & cognitief trainer bij Rijndam Revalidatie

Josien Rijpma
Algemeen bestuurslid

Toegepast psycholoog in Wilhelmina Ziekenhuis Assen