De VCRT, wat is dat?

De VCRT is de beroepsvereniging voor cognitief revalidatietherapeuten en cognitief trainers. Zij streeft naar professionalisering van het beroep door het organiseren van studiedagen over cognitieve revalidatie en het uitwisselen van informatie met en door de leden. Daarnaast worden de ontwikkelingen binnen het vakgebied nauwlettend gevolgd en houdt de VCRT zich bezig met het formuleren van gedragsregels die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van het beroep.

Als beroepsvereniging biedt de VCRT de mogelijkheid om op landelijk niveau krachten en kennis te bundelen op landelijk niveau. De leden steunen elkaar door informatie uit te wisselen, waardoor we een meer eenduidige en professionele werkwijze willen creëren. De VCRT kan en wil samen met haar leden het beroep van cognitief revalidatietherapeut beter zichtbaar maken binnen de multidisciplinaire aanpak van de neuropsychologische revalidatie. 

Wie zijn er lid van de VCRT?

Het grootste deel van onze leden heeft een hbo of universitaire opleiding Psychologie afgerond of is werkzaam op hbo niveau. Zij hebben kennis van de neuropsychologische revalidatie en kunnen de landelijke behandelprotocollen toepassen. Kennis van de psychologie maakt dat zij inzicht hebben in het cognitief functioneren en een daarbij passende leerstijl van mensen. Dit maakt het mogelijk om maatwerk te leveren. Het VCRT-lid van de toekomst zal een hbo-opleiding ‘Toegepaste Psychologie’  met hoofdstroom neuropsychologie hebben afgerond, of een afgeleide stroming hiervan. Momenteel is de VCRT hard aan het werk om een kwaliteitsregister te realiseren. Wij proberen u daar zo snel mogelijk meer over te vertellen.

Wat doet een VCRT-lid?

Een VCRT-lid behandelt mensen die als gevolg van hersenletsel cognitieve beperkingen hebben gekregen. Deze mensen kunnen moeite hebben met het opnemen, verwerken en opslaan van informatie in de hersenen. Daarnaast kunnen er ook problemen zijn met het opdiepen en toepassen van kennis in het dagelijks leven. Samen met de patiënt zoekt het VCRT-lid naar een passende wijze van omgaan met de cognitieve beperkingen. Het doel van de behandeling is dat de patiënt weer actief kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. Klik hier voor meer informatie over de behandeling. Het is aan het VCRT-lid om de behandeling af te stemmen op iemands mogelijkheden en beperkingen en tegelijkertijd het doel van de patiënt als uitgangspunt te nemen. Wilt u weten waar de VCRT-leden werkzaam zijn? Klik hier voor een actueel overzicht.

Voor overige vragen betreft de VCRT, haar leden en de werkzaamheden vragen wij u contact op te nemen via het contactformulier.