Sprekers studiedag 2020

Nikita Frankenmolen

Nikita Frankenmolen is GZ-psycholoog i.o. tot klinisch neuropsycholoog op de hoofdlocatie van Klimmendaal Revalidatiespecialisten. Zij is in 2018 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op subjectieve geheugenklachten, strategiegebruik en strategietraining bij ouderen. Daarnaast is zij docent Praktijkresearch bij de opleiding tot klinisch psycholoog binnen het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) in Nijmegen. Binnen Klimmendaal verdiept zij zich in het onderwerp LTSH en is zij bezig een behandeling te ontwikkelen voor deze problematiek. Steeds meer behandelaren komen in aanraking met de patiënten doelgroep ‘licht traumatisch schedelhersenletsel’ (LTSH). Wat valt nou eigenlijk onder LTSH? Welke mechanismen spelen een rol bij het in stand houden van deze klachten? Welke behandeling wordt er momenteel in Nederland geboden en wat zijn de ontwikkelingen hierin? Wat zal de rol van cognitieve revalidatie therapeuten en cognitief trainers hierin zijn? Nikita Frankenmolen neemt ons tijdens haar lezing graag mee in dit boeiende onderwerp.

Nina Willemse

Nina Willemse is GZ-psycholoog bij Middin en is als regiebehandelaar vanaf de opzet betrokken bij Hersenz en als Coördinator Behandeling is ze eindverantwoordelijk voor het up to date houden van behandelprogramma’s. Ze is ook mede-ontwikkelaar en docent van de basisopleiding van Hersenz. Daarnaast is ze lid van de klankbordgroep professionals Gewoon Bijzonder. Nina komt ons graag informeren over het multidisciplinaire Hersenz behandelprogramma en de werkwijze van hun cognitieve behandelaars, om daarna met ons van gedachte te wisselen over raakvlakken, wat we voor elkaar kunnen betekenen en welke behandeling bij welke patiënt en situatie past.

Jan Willem de Graaf

Jan Willem de Graaf is lector Brain & Technology aan de Academie Mens en Arbeid van Saxion Hogeschool. Hij heeft een grote kennis van de gerontologie en zal ons meenemen van een normale naar een pathologische ontwikkeling van de oudere mens. Jan Willem gaat ons vertellen over de fasen van groei, stabilisatie, routine (stagnatie) en transformatie die elkaar gedurende levenslang leren onvermijdelijk afwisselen (de dynamische cyclus) en hoe inzicht in deze cyclus kan helpen de cliënt beter te kunnen motiveren per fase. Elk van de vier fasen heeft kenmerkende mogelijkheden, maar ook afbreukrisico’s. Daarnaast zal hij dit koppelen aan een ‘digital twin’ op basis van sensortechnologie om ouderen met bijvoorbeeld dementie adequater te kunnen volgen. De ‘digital twin’ maakt het mogelijk om gedrag te analyseren en op die manier krijgt de mens met dementie meer bewegingsvrijheid en kunnen veranderingen in gedrag snel worden opgemerkt en de aanpak hierop worden afgestemd.

Informatie studiedag 2020

Wanneer

Donderdag 3 september van 09.30-16.30 uur

Waar

Mariaplaats 3, 3511 LH Utrecht

Aanmelden

Geef je op vóór 19 juni 2020 via: studiedag@vcrt.nl

Kosten

Leden: gratis
Niet-leden:  € 50,00
Studenten: € 20,00